Činčila: Clyde

These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
  • Facebook
  • Twitter
Pohlaví:samec
Barva(mutace):black velvet (sc?)
Datum narození:20.5.2012
Porodní hmotnost:42 g
Počet sourozenců:3

Hmotnost/datum:    459 g / 14.10.2012
Hmotnost/datum:    520 g / 21.12.2012 v den odchodu do nového domova Brno pí Kudrnová

Powered by PivotX